TV Krant

De onderstaande disclaimer is van toepassing op de webpagina's van TV Krant (www.tvkrant.nl). Door de webpagina's te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

De informatie op de websites van de Hilversumse Media Compagnie c.v. (hierna te noemen: HMC) wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen, danwel uit de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. 
TV Krant is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van reactiepagina's. De meningen en boodschappen op de reactiepagina's geven niet de mening of het beleid van TV Krant weer. 
TV Krant is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan je via links op onze websites kennisneemt. 

Auteursrecht

Deze website is een publicatie van de HMC. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing  Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten en de digitale afbeeldingen berusten bij of worden beheerd door TV Krant. 

Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van TV Krant. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden en er kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd. Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het toegestaan prints te maken van de tekst en/of de afbeeldingen, indien beperkt tot enkele exemplaren.

Spelvoorwaarden

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle (online) promotie-acties, die worden georganiseerd door TV Krant (Witte Kruislaan 55, 1217 AM  Hilversum). Door deel te nemen aan deze acties, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden. 

Deelname 

Alleen na het invullen van de benodigde gegevens, maak je kans op het winnen van een prijs. Prijswinnaars krijgen automatisch bericht per e-mail of Facebook. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om na het einde van een actie te controleren of hij/zij gewonnen heeft. 

Prijzen 

Prijzen worden afgeleverd op het door de deelnemer aangegeven adres. Indien TV Krant geen adresgegevens van de prijswinnaar heeft ontvangen binnen 5 dagen na kennisgeving, kan de prijswinnaar geen aanspraak meer doen op de gewonnen prijs. Indien dit adres niet blijkt te kloppen wordt door TV Krant geen verdere actie ondernomen. Gebruik van de prijzen geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd, kunnen niet geruild worden en zijn niet overdraagbaar. De trekking geschiedt uiterlijk een week na einde actie. 

Medewerkers van AvroTros en HMC zijn uitgesloten van deelname aan acties.

Beeldmateriaal 

De auteursrechten op de foto's die op www.tvkrant.nl staan, berusten bij de volgende onderstaande bedrijven. Gebruik of reproductie van deze foto's voor print, tv, internet, commerciĆ«le uitingen of elke andere publicatie is verboden.

20TH CENTURY FOX

24 KITCHEN

ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES

AMAZON

ANP

ARD

ARTI

AVROTROS

BBC

BBC FIRST

BNN

BSR

BUENA VISTA INTERNATIONAL TELEVISION

CARTOON NETWORK

CBS

CINEART

CINEMA DELICATESSEN

CINEMIEN

CLEMENS RIKKEN

DISCOVERY

DISNEY  

DREAMWORKS

DUTCH FILMWORKS

EMI

ENDEMOL SHINE

EO

EONE

EUROSPORT

EYE

FILM 1

FILMFREAK

FOOD NETWORK

FOX

FREEK VONK

GETTY IMAGES

GRANADA

HBO

HISTORY

HOLLANDSE HOOGTE

HUMANISTISCHE OMROEP

IFR

IKON

INDEPENDENT FILMS

JUST FILMS & SERIES

KETNET/CANVAS

KPN PLANET

KRO

LUMIERE

MAX

MGM

MONARCHY/ NEW REGENCY

MOONLIGHT FILMS

MTV

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL

NBC      

NCRV

NET 5

NETFLIX

NICK VAN ORMONDT

NICKELODEON

NICO KROON

NOS

ONS

PARADISO    

PARAMOUNT

R.J. REINDERS

ROGIER VELDMAN

ROY BEUSKER

RTL NEDERLAND

SEPTEMBER FILMS

SONY BMG MUSIC

SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

STAGE ENTERTAINMENT

STUDIO 100

TALPA NETWORKS

THE PUBLICITY COMPANY

TRAVEL CHANNEL

UNITED INTERNATIONAL PICTURES

UNIVERSAL MUSIC

VARA

VIDEOLAND

VPRO

WARNER BROS.

WILLIAM RUTTEN

ZDF

ZIGGO MOVIES & SERIES

ZIGGO SPORT


TV Krant heeft alle mogelijke moeite gedaan om, daar waar uit een andere bron beeld is overgenomen, deze bron te achterhalen met het doel een en ander auteursrechtelijk correct af te wikkelen. Mocht een rechthebbende zich door publicatie in deze uitgave niettemin in zijn belangen geschaad voelen, dan verzoekt de uitgever deze belanghebbende onverwijld contact op te nemen met TV Krant om vervolgens tot een correcte afhandeling van zaken te komen.

Modereerbeleid

Het modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle berichten, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Berichten worden verwijderd indien deze: 
- geen betrekking hebben op het betreffende onderwerp;
- agressief, bedreigend, lasterlijk, vulgair, schadelijk, obsceen, racistisch, misleidend of anderszins ongepast zijn;
- links bevatten naar websites die inhoudelijk niet stroken met de algemeen geldende fatsoensregels;
- reclame-uitingen bevatten;
- geplaatst zijn door een persoon die zich voordoet als iemand anders.

TV Krant behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan TV Krant de toegang tot de webpagina monitoren.


Deze disclaimer wordt enkel op verzoek toegezonden.