TV Krant

On demand | Netflix

Breaking boundaries: the science of our planet


In de 4,5 miljard jaar die onze aarde bestaat is er al enkele malen sprake geweest van het massaal uitsterven van talloze dier- en plantensoorten, door uiteenlopende oorzaken. De meest recente gebeurtenis was de inslag van een enorme meteoriet, zo’n 65 miljoen jaar geleden, waardoor de dinosauriërs uitstierven. Deskundigen zijn er bang voor dat we momenteel opnieuw voor zo’n periode van ‘mass extinction’ staan. Door razendsnel veranderende omstandigheden, zoals ontbossing, overbevissing, CO2-toename en opwarming van het klimaat, kunnen veel soorten zich niet handhaven. De Britse bioloog en televisiemaker David Attenborough en de Zweedse wetenschapper Johan Rockström kijken of en hoe dit kan worden afgewend.