TV Krant

The Kindergarten teacher (2019)


kindergarten.jpg
In deze prima filmhuisfilm staat de relatie tussen kleuterjuf Lisa (Maggie Gyllenhaal) en haar vijfjarige leerling Jimmy (Parker Sevak) centraal. Lisa ontdekt dat Jimmy een talent heeft voor poëzie en omdat ze zelf ook ambitie heeft op dat vlak, gebruikt ze zijn gedichten om indruk te maken. Tegelijkertijd doet ze er alles aan om Jimmy zijn talent te laten waarmaken. De film draait natuurlijk om de machtsverhouding tussen volwassene en kind, leraar en leerling en voelt daardoor steeds ongemakkelijk. Je weet dat Lisa verder gaat dan ze zou mogen gaan.

Vandaag op TV