TV Krant

NATUUR

Planet Earth


Deze laatste aflevering van ‘Planet Earth’ gaat over de helden die zich inzetten voor het beschermen van de natuur en zelfs hun leven wagen om dieren te redden. Zo maakt Dumisane Zwane deel uit van een team dat in Zuid-Afrika zwarte neushoorns probeert te behoeden voor stroperij. Op veilige locaties worden nu fok-populaties uitgezet. Daartoe worden neushoorns van elders verdoofd en met helikopters naar hun nieuwe leefgebied gebracht. In Ivoorkust werkt de Vietnamese Trang Nguyen under­cover om ivoorhandelaren in de val te lokken. Het aantal bosolifanten neemt hier door stroperij in schrik-barend tempo af. Maar ook de klimaatverandering is een bedreiging voor veel diersoorten.

WOENSDAG 24 JULI | NPO 1 | 21.30 uur